Riskienhallinta ja turvallisuus – EMK Consulting Oy kehittää ja kouluttaa

Riskienhallinta, turvallisuus ja työsuojelu ovat EMK Consulting Oy:n tarjoamia konsultointipalveluita. Meillä on laaja kokemus erilaisten turvallisuuden toimintamallien ja ohjeiden arvioinneista, kehittämisestä sekä koulutuksesta.

Tarjoamme mm:

  • kokonaisvaltaisen riskienhallinnan,
  • työsuojelun,
  • työhyvinvoinnin,
  • turvallisuuden,
  • oppilaitosturvallisuuden ja
  • valmiussuunnittelun aloilta sekä
  • valvonta- ja henkilöhälytysjärjestelmien konsultointia

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Kuntalakiin (325/2012) on tehty muutoksia, jotka ovat astuneet voimaan 1.7.2012 lukien. Keskeisenä teemana on kokonaisvaltaisen riskienhallinnan sisällyttäminen kuntien ja kuntayhtymien jokapäiväiseen toimintaan. Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä riskienhallintaa on tehty erillisinä projekteina. Nyt edellytetään kokonaisvaltaisen riskienhallinnan olevan osa johtamista ja se tehdään näkyvästi ja dokumentoidusti.

Vuoden 2014 alusta tulee kuntien ja kuntayhtymien ottaa käytäntöön kokonaisvaltainen riskienhallinta.

Vuosien 2012-13 aikana EMK Consulting Oy rakensi Savon koulutuskuntayhtymälle (SAKKY) kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestelmän ja toteutti pilottikierroksen. Pilotin yhteydessä kehitettiin tarvittavat sähköiset työkalut.

Info- ja henkilöhälytysjärjestelmät

Sisäasiainministeriön asettamien oppilaitosten turvallisuustyötyhmien kehittämisehdotuksissa keskeisenä kohtana on hälytystiedon saaminen kaikille oppilaitoksessa toimiville.

Työryhmä ehdottaa kuulutusjärjestelmän asentamista yli 100 oppilaan ja opiskelijan kouluun ja aina kaksi- tai useampikerroksisiin rakennuksiin.

Oleellisen tärkeää on saada hälytystieto varmasti ja oikea-aikaisesti perille. Hälytystieto ei ole pelkästään hälytyksen siirtoa, vaan myös tilannetietojen vaihtoa ja mahdollisia toimintaohjeita toimijoiden ja johdon välillä.

Jokaisessa tilanteessa tietoa ei voida tai kyetä välittämään kuulutusjärjestelmillä vikaantumisesta tai salaamissyistä. Tiedonkulku tule varmistaa. Nykyinen tekniikka mahdollistaa useiden info-kanavien käytön henkilökohtaisista mobiililaitteista lähtien kaiuttimiin ja info-tauluihin.  Henkilöhälytysjärjestelmän ei tarvitse olla vain kriisitilanteita varten, vaan sillä voidaan välittää myös eri toimijaryhmille heitä palvelevaa tietoa.

Vuoden 2013 aikana käynnistettiin kaksi merkittävää info- ja hälytysjärjestelmä-projektia. Kevään aikana laadittiin Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (KPEDU) kanssa informaatio- ja henkilöhälytysjärjestelmän yleissuunnitelma.

Syksyllä aloitettiin Oulun yliopistossa vastaavanlainen projekti, joka koostuu info- ja henkilöhälytysjärjestelmän yleissuunnitelmasta, kilpailutuksesta ja toimintamalleista, ohjeista ja käyttöönotosta.


EMK Consulting Oy:llä on kokemusta erilaisten info- ja hälytysjärjestelmien suunnittelusta, kilpailutuksesta ja hankinnasta sekä ohjeistuksesta ja käyttöönotosta.

Työryhmäpalvelut

Tänä päivänä yrityksessä ja organisaatiossa kaikilla on kiire. Työtä pitää tehdä ja toimintaa kehittää. Perustetaan työryhmiä miettimään ja kehittämään toimintaa niin ruohonjuuri- kuin konsernitasolla. Osallistujat saapuvat usein kokouksiin avaamatta heille lähetettyjä asiakirjoja ja tiedostoja. Hyvin usein puheenjohtaja ei ole ennättänyt valmistella edes kokouksen asialistaa ja sisältöä. Toivotaan, että sitten kokouksessa osallistujat ideoivat lisää. Aina ideoita ei saada. Usein tapaamisen saldo on lähes nolla.

EMK Consulting Oy:n tarjoamassa mallissa työryhmän jäsenet saavat asialistan hyvissä ajoin ennen kokousta. Samoin heille toimitetaan sovittu ennakkomateriaali tai edellisen kokouksen muistion perusteella laadittu tekstiluonnos. Heillä on riittävästi aikaa perehtyä asiakirjaan. Kokouksen aikana jäsenet voivat kommentoida luonnosta ja tehdä ehdotuksia. Puheenjohtajan johdolla päätetään uudet suuntaviivat.

Työryhmäpalvelu sisältää itse kokouksen ja valmisteluajan sekä jatkotyöskentelyn valmistelut. Valmistelupäivä, jolloin palvelun tuottaja valmistelee tulevan tapaamisen asialistan sekä lähettää tarvittavat tiedostot osallistujille. Samoin palveluun kuuluu tapaamisen jälkeen pöytäkirjan laatiminen sekä kokouksen perusteella kirjoitettu asiakirjan luonnos seuraavaan tapaamisen pohjaksi.

Räätälöidään yhteisösi tarpeiden mukainen palvelu, ota yhteyttä!