Referenssit

Tutustu EMK Consultingin referensseihin ja projekteihin tällä sivulla. Tällä sivulla voit tutustua osaan tekemistämme projekteista. Kerromme mielellämme tekemistämme töistä lisää, ota yhteyttä!

Läheltäpiti-ilmoitus

Yhteistyössä TCD Oy:n kanssa on kehitetty sähköinen työkalu poikkeamailmoitusten tekemiseen. Ilmoitus pystytään tekemään heti paikanpäällä kaikilla mobiililaitteilla ja PC:llä. Ilmoitukseen voidaan liittää kuva, videota ja tekstiä. Ilmoitukseen voidaan lisätä jälkikäteen tekstiä ja kuvaa. Tiedosto lähetetään automaattisesti esimiehelle, joka käsittelee aineiston yrityksen sopimalla tavalla.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

TCD Oy:n kanssa kehitettiin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan työkaluksi sähköinen palvelu. Ohjelmalla voidaan työstää organisaation kaikkien tasojen riskit. Kukin johtovastuussa oleva henkilö voi seurata oman organisaationsa arviointityön kehittymistä sekä riskien suuruutta verrattuina sietokykyyn.

Ammattiopisto Luovi: syksy 2013 ja kevät 2014

Luovin kanssa aloitettiin yhteistyö syksyllä 2013 laatimalla arviot opiston turvallisuuden nykytilasta. Arviointi ei pitänyt sisällään työsuojelua, mikäli se ei liittynyt oleellisesti arviointikohteeseen. Työn tuloksena esiteltiin muistio, jossa listattiin kehitettävät kohteet tärkeysjärjestyksessä.

Työtä jatkettiin kevätkaudella 2014 tarkastelemalla kolmea keskeisintä kohdetta. Näihin laadittiin yksityiskohtaiset parannusehdotukset ja suunnitelmat aikatauluineen.

Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY)

Sakkyn kanssa yhteistyö aloitettiin jo 2012 keväällä laatimalla turvallisuuden ja työturvallisuuden arviointi sekä keskeisimmät kehityskohteet. Työtä jatkettiin lukukaudella 2012 -13 kehittämällä koulutuksen järjestäjälle kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintamalli ja ohjeistus politiikasta työkalujen käyttöön. Keväällä toteutettiin keskeisimmän toimialueella, koulutus, pilotointi konsultin johdolla.

Sakky sai käyttöönsä TCD Oy:n kanssa kehitetyn sähköisen arviointityökalun. Ohjelmalla voidaan työstää organisaation kaikkien tasojen riskit. Kukin johtovastuussa oleva henkilö voi seurata oman organisaationsa arviointityön kehittymistä ja riskien toteutumista.

Oulun Yliopisto 2013 – 2014

Oulun yliopiston kanssa aloitettiin yhteistyö arvioimalla virastomestareiden työn turvallisuutta. Työn tuloksena saatiin kartoitettua heidän työn keskeisimmät vaaratekijät. Virastomestareille pidettiin päivänmittainen koulutus sekä jokaisella työpisteellä perehdytettiin henkilöstö ko. pisteen riskeihin ja niiden hallintaan.

Työtä jatkettiin kehittämällä toimintamallit kaikkien yliopiston kampusten turvallisuuden parantamiseen. Pääpaino oli ennen kaikkea suurten massojen hallinnassa erityistilanteissa.

Konsultti laati yliopiston käyttöön info- ja henkilöhälytysjärjestelmän kilpailutuksessa tarvittavat tekniset vaatimukset sekä osaamis- ja koulutusvaatimukset sekä mallit toimintaohjeineen.

Muita referenssejä

 • JYTY Ry
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
 • Työterveyslaitos
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Oulun Yliopisto, jatkokoulutus ja kasvatustieteiden tiedekunta
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • TCD Consulting and Research Oy (tcdcon.com)
 • AMKE
 • Rastor Oy
 • Medifys Oy

Tällä sivulla on esitelty vain osa tekemistämme projekteista. Kerromme mielellämme lisää konsultointipalveluistamme. Ota yhteyttä!