Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY)

02.10.2014

Sakkyn kanssa yhteistyö aloitettiin jo 2012 keväällä laatimalla arvio koulutuskuntayhtymän turvallisuuden ja työturvallisuuden tilasta. Arviointi sisälsi myös keskeisimmät kehittämiskohteet ja toimenpide-ehdotukset asioiden korjaamiseksi.

Työtä jatkettiin lukukaudella 2012 -13 kehittämällä koulutuksen järjestäjälle kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintamalli ja ohjeistus, politiikasta työkalujen käyttöön. Keväällä toteutettiin keskeisimmälla toimialueella, koulutus, pilotointi.

Sakky sai käyttöönsä EMK Consulting Oy:n ja TCD Oy:n kanssa kehitetyn sähköisen arviointityökalun. Ohjelmalla voidaan työstää organisaation kaikkien tasojen riskit. Kukin johtovastuussa oleva henkilö voi seurata oman organisaationsa arviointityön kehittymistä ja riskien hallinnan toteutumista.

31.08.2018Jytyn kanssa kohti parempaa hyvinvointia
09.04.2018Valtek-hanke, Pohjois-Savon teollisuus
01.01.2018Uusia sähköisiä työkaluja
09.06.2016Oulun yliopiston kuulutusjärjestelmän hankinta
16.06.2015Kehitystyö jatkuu Oulun yliopiston kanssa
02.10.2014Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY)
02.10.2014Läheltäpiti-ilmoitus
02.10.2014Kokonaisvaltainen riskienhallinta
02.10.2014Hyvinvoinnin tilan arviointi ja kehitystyö
02.10.2014Ammattiopisto Luovi: syksy 2013 ja kevät 2014

Siirry arkistoon »